Γουλιέλμος του Αγκέν Guillaume d’ Agen

Πατριάρχης Ιερουσαλήμ, που στις 25.12.1267 έστεψε τον Ούγο (γιο του πρίγκιπα Ερρίκου της Αντιοχείας και της Ισαβέλλας Λουζινιανής) στην Αγία Σοφία Λευκωσίας, ως Ούγο Γ' βασιλιά της Κύπρου (1267-1284). Ενώ βρισκόταν στην Κύπρο, για ποιμαντορική επίσκεψη, ο Γουλιέλμος αντιστάθηκε στις διεκδικήσεις της Μαρίας της Αντιοχείας, που ως εγγονή της Ισαβέλλας Α' διεκδικούσε τον θρόνο του νησιού. Με την έγκριση και εξουσιοδότηση του Γουλιέλμου, στις 24.9.1269 ο επίσκοπος της Λύδδας στην Παλαιστίνη έστεψε τον Ούγο στην Τύρο και βασιλιά της Ιερουσαλήμ.