Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Κουγκιά (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

η σπρωξιά.