Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Λαξ̌ιά (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

η λαγκαδιά.

Συνώνυμα:

Λάξιμον (το)