Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Λέγκος (ο) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. καπάταης (νταής, ψευτοπαλλικαράς).

Ειδικές φράσεις:

" Μεν μου παίζεις τον λέγκον" (=Μην μου παριστάνεις τον νταή)