Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Κοφινιά (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

1. μεγάλο και βαθύ καλάθι κατασκευασμένο από καλάμια. 2. βλ. καλαμωτή (πλέγμα από καλάμια για φύλαξη τροφίμων).

Συνώνυμα:

Ταπατζ̌ιά, Ψουμοκαλαθκιά (η)