Γλώσσα ή Γλωσσάς

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Σε παλαιό χειρόγραφο, της περιόδου της Βενετοκρατίας, μνημονεύεται οικισμός Glossa, μεταξύ εκείνων που ανήκαν στη Μεγάλη Κομμανταρία των Ιωαννιτών ιπποτών με κέντρο το χωριό Κολόσσι. Σε άλλο χειρόγραφο της ίδιας περιόδου ο οικισμός αναφέρεται μεταξύ εκείνων της επαρχίας Λεμεσού.

 

Μεταξύ των χωριών Κελλάκι και Σανίδα, στην επαρχία της Λεμεσού, υπάρχει ανοικοδομημένη μικρή εκκλησία της Παναγίας του Γλωσσά ή της Παναγίας της Γλώσσας. Η παράδοση συνδέει το επώνυμο αυτό της Παναγίας με την πεποίθηση ότι θεραπεύει τους μουγγούς. Φαίνεται όμως ότι εδώ ήταν το μεσαιωνικό φέουδο Γλώσσα (ή Γλωσσάς), απ' όπου και το τοπικό επώνυμο της Παναγίας. Ο οικισμός φαίνεται ότι είχε ιδρυθεί κατά τα Βυζαντινά χρόνια, κι ότι διαλύθηκε κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας.

 

Στην ίδια περιοχή όπου βρίσκεται η μικρή εκκλησία, ιδρύθηκε μοναστήρι που λειτουργεί από το 1975 ως γυναικείο. Το μοναστήρι είναι γνωστό ως της Παναγίας του Γλωσσά, αλλά και ως της Ζωοδόχου Πηγής.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image