Γυαλλούφα

Έτσι ονομάζεται, στο βόρειο μέρος της Κύπρου, η πέτρα που περιέχει γύψο, πριν καμινευτεί.