Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Λιφούσα (η) »

Επίθετο

Σημασία:

βλ. λεφούσα (η λεχώνα).

Συνώνυμα:

Λεχούσα, Λιχούσα (η)