Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Μηναλλάγια (τα) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

ονομάζονται οι μέρες του Αυγούστου από 3 μέχρι 15, όπου από το κλίμα που επικρατεί αυτές τις μέρες, αντιστοιχεί σε κάθε μήνα που ακολουθεί και έτσι γίνεται πρόβλεψη για τον καιρό για τον επόμενο χρόνο.

Ετυμολογία:

μήνας+αλλάγια (<αλλαγή)

Ειδικές φράσεις:

«...τζ̌ι εις την χαράν το ίδιον, τα μηναλλάγια εν λείπουν...» (Λιασίδη Παύλου, «Άπαντα», 2, σελ.54, 1998) ή «άμαν εν νοθκιές τα μηναλλάγια ο γρόνος εν πίσω» (παρατήρηση των γεωργών για τις βροχοπτώσεις με την οποία επισημαίνεται ότι η παραγωγή θα είναι καθυστερημένη)