Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Μιρμίν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. μιρμίδιν (είδος χρυσού κοσμήματος).