Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Μαστορκά (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

1. ο τεχνίτης. 2. η επιδεξιότητα σε κάποια τέχνη.