Δαμάστης ο Κιτιεύς

Ιστορικός, γεωγράφος και λογογράφος του δεύτερου μισού του 5ου π.Χ. αιώνα, σύγχρονος του Ηροδότου και του Ελλάνικου του Λεσβίου. Στον Δαμάστη αποδίδονται τα συγγράμματα Περίπλους, Ἐθνῶν κατάλογος καί Πόλεων, Περί Ποιητῶν καί Σοφιστῶν, κ.ά. Σ’ αυτόν ακόμη αποδίδεται ένας παγκόσμιος χάρτης με περιγραφές για τη γη και τους τότε γνωστούς λαούς.

 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι καταγόταν από το Σίγειο της Τροίας, όμως σε κώδικα του 14ου   μ.Χ. αιώνα με τίτλο Ἀγαθήμερος (κώδικας Β', Vatop., 655), ο Δαμάστης αναφέρεται ως Κιτιεύς (από το Κίτιον της Κύπρου) αντί Σιγειεύς.

 

Σύμφωνα προς αναφορά του Στράβωνος στον Δαμάστη, προκύπτει ότι ο τελευταίος είχε ασχοληθεί και με τη γεωγραφία της Κύπρου, κι είχε παραθέσει στοιχεία με τα οποία ο Στράβων διαφωνεί. Με τον Δαμάστη διαφωνεί, για τον ίδιο λόγο, και ο Ερατοσθένης.