Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Μουττάς (ο) »

Επίθετο

Σημασία:

βλ. μουτταράς (αυτός που έχει μεγάλη μύτη, o μυταράς).