Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Μπρώμα »

Επίρρημα

Σημασία:

1. πρόωρα. 2. πρώιμα. 3. νωρίς.

Συνώνυμα:

Πρώμα