Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Μιτάριν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

1. το νήμα. 2. ο σπάγγος. 3. το σύνολο των παράλληλων νημάτων κατά μήκος του αργαλειού, ανάμεσα στα οποία πλέκεται κάθετα το υφάδι, το στημόνι.