Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ξηλαϊζω »

Ρήμα

Σημασία:

βγάζω το λάδι από τις ελιές.