Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ξημασκαλίζω »

Ρήμα

Σημασία:

1. κόβω βλαστάρι φυτού από τη μασχάλη για να το μεταφυτεύσω. 2. εξαθρώνω τη μασχάλη.