Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ξηντίλιση (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

η αφαίρεση του περιεχομένου από κάποιο χώρο ή πράγμα.