Δερύνειας φράγμα

Μικρό εμπλουτιστικό φράγμα που βρίσκεται περί τα 2,5 χμ. ΒΔ. του χωριού Δερύνεια. Κατασκευάστηκε το 1964. Είναι χωμάτινου τύπου, ύψους 6 μέτρων και χωρητικότητας 23.000 κυβ. μέτρων νερού.