Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ξηγίνεται »

Ουσιαστικό

Σημασία:

ξεγίνεται.

Συνώνυμα:

Ξηγινίσκεται