Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ξηθυμανίσκω »

Ρήμα

Σημασία:

βλ. ξεθυμανίσκω (ξεθυμαίνω).