Δημήτριος

Απελεύθερος του Ιουλίου Καίσαρος που διορίστηκε από τον Μάρκο Αντώνιο στρατηγός της Κύπρου μετά τη θανάτωση, από τον Μάρκο Αντώνιο στα 42 μ.Χ., του Σεραπίωνος, ως τότε στρατηγού του νησιού. Η θανάτωση του Σεραπίωνος έγινε κατ' απαίτηση της Κλεοπάτρας, βασίλισσας της Αιγύπτου και της Κύπρου, η οποία έγινε ερωμένη του Μάρκου Αντωνίου μετά τη νίκη του κατά του Κάσσιου και του Βρούτου στη μάχη των Φιλίππων (42 μ.Χ.), επειδή ο Σεραπίων είχε ταχθεί με τον Κάσσιο και του είχε στείλει και όλα του τα πλοία χωρίς την εντολή της Κλεοπάτρας. Ο Σεραπίων εκτελέστηκε στην Τύρο, όπου είχε καταφύγει μετά την ήττα του Κασσίου. Δεν γνωρίζουμε τίποτε περισσότερο για τον Δημήτριο.