Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Όσον »

Σύνδεσμος

Σημασία:

μόλις.

Συνώνυμα:

Όσσον