Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Παγνιάζω »

Ρήμα

Σημασία:

μαντρώνω τα ζώα.