Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Όμπασ̌ης (ο) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

ο υποδεκανέας χωροφύλακας.