Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ρεουλάρω »

Ρήμα

Σημασία:

βάζω σε ρέγουλα, ρεγουλάρω.