Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ρέστον (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

το ποσό που υπολείπεται για να συμπληρωθεί ένα σύνολο.