«Διήγησις κρόνικας Κύπρου»

Image

Πρόκειται για το Χρονικόν του μεσαιωνικού Κυπρίου χρονογράφου Γεωργίου Βουστρωνίου, που ο πλήρης τίτλος του είναι: Διήγησις κρόνικας Κύπρου ἀρχεύγοντα ἀπό τήν ἐχρονίαν αυνς'[1456] Χριστοῦ καί τελειώννοντα τήν ἐχρονίαν αυπα'[1481] Χριστοῦ πού ἐπῆγεν εἰς τήν Ἰταλίαν ἡ ρήγαινα ἡ Kατερίνα Κορνάρα. Το έργο αυτό είναι επίσης γνωστό και με την απλούστερη ονομασία Χρονικόν Κύπρου, ή ακόμη Χρονικόν του Γεωργίου Βουστρωνίου.

 

Το σύγγραμμα αυτό του Γεωργίου Βουστρωνίου αποτελεί συνέχεια του Χρονικού του Λεοντίου Μαχαιρά, και τα δυο μαζί καλύπτουν ολόκληρη την περίοδο της Φραγκοκρατίας στην Κύπρο. Το έργο του Βουστρωνίου καλύπτει την περίοδο από το 1456 (δυο χρόνια πριν από τον θάνατο του βασιλιά της Κύπρου Ιωάννη Β' Λουζινιανού) μέχρι το 1489 και όχι το 1481 όπως στον τίτλο (οπότε η Κύπρος παρεχωρήθη από τη βασίλισσα Αικατερίνη Κορνάρο στη Βενετία).

 

(Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε λήμμα Βουστρώνιος Γεώργιος).