«Διήγησις της τρομεράς πολιορκίας και αλώσεως της Αμμοχώστου»

Image

Έργο του Ιταλού στρατηγού Αγγέλου Γάττου, ο οποίος υπηρέτησε στην Αμμόχωστο και ήταν ένας από τους υπερασπιστές της καθ' όλη την 11μηνη επική αντίστασή της κατά των Τούρκων, το 1570-71 υπό την ηγεσία του Μαρκαντώνιου Βραγαδίνου. Ο Γάττος πληγώθηκε και μετά την άλωση της πόλης συνελήφθη αιχμάλωτος. Μαζί με πολλούς άλλους αιχμαλώτους οδηγήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 20 Νοεμβρίου και απ' εκεί σε τρομερή φυλακή του Ευξείνου Πόντου, όπου, τον Νοέμβριο του 1573, έγραψε και τη Διήγησή του.

 

Το έργο αυτό σώθηκε και εξεδόθη στην πρωτότυπη ιταλική γλώσσα το 1897 από τον ιερέα Πολύκαρπο Κατιτζάνη. Αργότερα εξεδόθη και σε ελληνική μετάφραση του Πέτρου Δάνδολου στο Κάιρο. Το 1972 η έκδοση του Δάνδολου ανατυπώθηκε από τη Μορφωτική Υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας, στη Λευκωσία.

 

Η Διήγησις του στρατηγού Γάττου αποτελεί σήμερα σημαντικό ιστορικό κείμενο που παρέχει αξιόλογες πληροφορίες για την ηρωική αντίσταση της Αμμοχώστου το  1570-71, την άλωσή της, καθώς και τους πρωταγωνιστές της.