«Διογένης»

Image

Ψευδώνυμο του Κυπρίου σατιρικού ποιητή Άνθου Ροδίνη*. Με το ψευδώνυμο αυτό ο Ροδίνης διατηρούσε για μισό αιώνα καθημερινή ποιητική σατιρική στήλη στην εφημερίδα Φιλελεύθερος.