Διοκλής Διοκλέους

Κύπριος μέτοικος, εγκατεστημένος στον Πειραιά κατά τον 4ο π.Χ. αιώνα, όπου και πέθανε. Τούτο συνάγεται από μια επιτύμβια επιγραφή που βρέθηκε εκεί και σήμερα φυλάσσεται στο μουσείο της πόλης.