Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Σαντανωμένος, -η, -ον »

Μετοχή

Σημασία:

1. ο συγχυσμένος. 2. ο μπερδεμένος. 3. ο ανακατεμένος.