Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Σαρπάρω »

Ρήμα

Σημασία:

σαλπάρω.