Δμήτωρ Ιασίδης

Βασιλιάς της Κύπρου, τον οποίο αναφέρει ο Όμηρος ως σύγχρονο των Τρωικών. Όπως γράφει στην Οδύσσεια (ρ. 442 - 443), όταν ο Οδυσσεύς συνελήφθη στην Αίγυπτο, παραδόθηκε στον βασιλιά της Κύπρου Δμήτορα Ιασίδη που υπήρξε φίλος του. Σύμφωνα με τα Σχόλια στα Ομηρικά Έπη, ο Δμήτωρ βασίλεψε στην Κύπρο μετά το θάνατο του βασιλιά Κινύρα*.