Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ταβρώ »

Ρήμα

Σημασία:

1. τραβώ. 2. ελκύω. 3. αλλάζω πορεία. 4. πονώ. 5. σέρνω.

Συνώνυμα:

Τραβώ, τραβολοώ