Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Πόρτος (ο) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

1. βλ. κλαννιά (η πορδή). 2. μτφ. η θριαμβολογία.