Δοσίθεος

Αναφέρεται σαν ζωγράφος μαζί με τον Νεκτάριο και σαν μαθητής του γνωστού ζωγράφου Φιλάρετου σε επιγραφή στην ποδιά του τέμπλου της εκκλησίας της Παναγίας στους Καπέδες.

 

Έζησε στα μέσα του 18ου αιώνα.