Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ταπισών »

Επίρρημα

Σημασία:

βλ. πουταπισών (1. στο κατόπιν. 2. ξοπίσω. 3. μετά).

Συνώνυμα:

Ταπισόντα