Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Πασανάκατος, -η, -ον »

Ουσιαστικό

Σημασία:

1. ο συγχυσμένος. 2. ο ολωσδιόλου ανακατεμένος.