Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ποτίλια (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. μποτίλια (η φιάλη).

Συνώνυμα:

Πότσα (η)