Δρουσαίος

Όνομα μηνός του αυτοκρατορικού ημερολογίου* που εισήγαγαν περί το 15 π.Χ. οι Πάφιοι αλλά που αναθεωρήθηκε λίγα χρόνια αργότερα. Ο Δρουσαίος αντιστοιχούσε περίπου προς τον Απρίλιο. Όλοι οι μήνες του ημερολογίου αυτού είχαν ονόματα παρμένα από τα ονόματα των μελών της οικογένειας του Οκταβιανού Αυγούστου και των Ιουλίων. Ο Δρουσαίος πήρε το όνομα ενός από τους θετούς γιους του Οκταβιανού, όπως και ο μήνας Νερωναίος.