Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Πατιτζ̌ή (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. πατίκωση (η ηπατίτιδα).