Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Τζ̌άνουμ »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. τζ̌άνε μου (καλέ μου).