Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Πεζαρισμός (ο) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. πεζαρία (1. η φρενοβλάβεια. 2. ο θόρυβος, ο σαματάς. 3. το αίσθημα σωματικής ή ψυχολογικής πίεσης . 4. η κεφαλαλγία).

Συνώνυμα:

Πεζαρκά (η)