Αντιγονία

Image

Όνομα αρκετών πόλεων στην αρχαιότητα. Μια απ' αυτές ήταν η Αντιγονία η επί του Ορόντου ποταμού (Συρία), την οποία έκτισε το 307 π.Χ. ο Αντίγονος Α', ο επιλεγόμενος Μονόφθαλμος ή Κύκλωψ (381 - 301 π.Χ.).

Αναφέρεται πως αρκετοί Κύπριοι, που είχαν ακολουθήσει στη Συρία την Αμυκή μετά το γάμο της, κατοίκησαν στην ακρόπολη της Αντιγονίας και ήσαν, μαζί με Κρήτες, από τους πρώτους οικιστές της.

 

Βλέπε λήμμα: Αμυκή

 

Μετά την καταστροφή της Αντιγονίας από τον Σέλευκο Νικάτορα, οι Κύπριοι και Κρήτες κάτοικοι της πόλης μεταφέρθηκαν και πήραν μέρος στην ίδρυση της Αντιόχειας, επί του Ορόντου και πάλι.

 

Σύμφωνα προς την παράδοση, όταν η Κυπρία Αμυκή πέθανε, ετάφη σε απόσταση 100 σταδίων από την πόλη Αντιγονία, γι’ αυτό κι η πεδιάδα εκεί ονομάστηκε Αμυκή ή, στα συριακά, Αμκ.

 

Βλέπε λήμμα: Συρία και Κύπρος

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια