Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Τζ̌ισβές (ο) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. τζ̌ιβζές (το μπρίκι του καφέ).