Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Σουζαλίζω »

Ρήμα

Σημασία:

σείω δυνατά, τραντάζω.

Συνώνυμα:

Σουζουλίζω