αγρινό

Ετυμολογία της λέξης

Το αγρινό τιμήθηκε επανειλημμένα στην πατρίδα του την Κύπρο. Τρεις φορές αποτέλεσε θέμα γραμματοσήμων: το 1962 (των 500 μιλς), το 1971 (των 250 μιλς) και το 1974 (των 250 μιλς). Επίσης η μορφή του εικονιζόταν στα κέρματα των 100 μιλς, ενώ αποτελεί (σε ελεύθερη παράσταση) και το σήμα των Κυπριακών Αερογραμμών.

 

Είναι άγνωστο από πού προήλθε η ονομασία αγρινό. Κατά πάσαν πιθανότητα από την αρχαία λέξη αγριηνός (ουδέτ. αγριηνόν) που σημαίνει άγριος (άγριον).