Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Χαττάς (o) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

1. η ζημιά. 2. το ατύχημα.