Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ψουμοζητώ »

Ρήμα

Σημασία:

βλ. δικονίζουμαι (διακονεύω, ζητιανεύω).

Συνώνυμα:

Δκιακονεύκω, Δκιακονώ, Ζηδκιανεύκω, Ζηθκιανεύκω, Θκιακονώ